Pozdravljamo Vas na zvaničnoj internet stranici Komornog zbora ”Pro musica”!
srhuhren

Mr.Gabriella Égető rođena je u Subotici 1932. godine gdje završava osnovnu školu, gimnaziju i muzičku školu u klasi prof. Lajosa Bordás-a, a Muzičku akademiju u Beogradu. Magistrirala je zborsko dirigiranje kod mentora prof. Vojislava Ilića. Cijeli radni vijek  provela je u muzičkoj školi u Subotici kao profesorica teoretskih predmeta: kontrapunkt i muzički oblici u muzičkoj školi. Dobitnica je zvanja Počasni građanin grada Subotice i brojnih drugih nagrada. Recenzent je udžbenika: Vokalni i instrumentalni kontrapunkt i muzički oblici. U više navrata je pozivana da nastavi pedagošku karijeru na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu.

Svoj osobni život posvetila je jedinoj ljubavi – glazbi, čiji je ne samo poklonik već i vrsni poznavalatelj. Životni san joj je bio da europsku zbornu literaturu, naročito iz perioda renesanse i baroka, oživi i približi današnjem slušatelju.

O njenom radu najpohvalnije ocjene davali su vrsni poznavatelji glazbe, skladatelji i profesori Mihajlo Vukdragović, Mladen Jagušt, Rudolf Matz, Enriko Josif, Rajko Maksimović i Vojislav Ilić.

Ostavila je neizbrisiv trag u razvoju kulture zborskog pjevanja, glazbenoga života grada i u obrazovanju brojnih generacija glazbenika među kojima ističemo zborske dirigente:Gabrijelu Pekanović, Evu Gubenu, Silvestera Hajnala, Fedora Prodanova, orguljaša Alena Kopunovića Legetina, solo pjevače Gábora Molnara, Izabelu Molnár Megyeri, Hajnalku Kövecseg, Alenku Ponjavić, Gordanu Kostić, Roberta Tótha, Miklósa Klajna…

Profesor i kompozitor na Muzičkoj akademiji u Beogradu Slobodan Atanacković, nakon jubilarnog koncerta 1998. godine je rekao: « Gabriellu Égető upoznao sam na studijama kao jednu divnu, tihu, skromnu osobu, ali koja u sebi nosi jedan vulkanski temperament, kao što to govori i njeno prezime. U pitanju je osoba izuzetno značajna za svaku sredinu, osoba koja je u stanju da nosi na samo kulturu jednog grada, već kulturu ljudi koji žive u tom gradu«.