Pozdravljamo Vas na zvaničnoj internet stranici Komornog zbora ”Pro musica”!
srhuhren

Krisztina Csikós rođena je u Subotici 1980. godine. Osnovnu i srednju muzičku školu teoretski smjer i smjer tamburica, završila je u rodnom gradu. Bila je članica Subotičkog tamburaškog orkestra. Studije nastavlja u Pečuhu /dirigiranje i solo pjevanje/. Dirigiranje su joj predavali Aurél Tillai, István Várdai i dr. Tamás Lakner. Istovremeno studira solfeđo i teoriju glazbe na Višoj umjetničkoj školi također u Pečuhu. Diplomirala je 2004. u klasi dr. Laknera. Iste godine preuzima rad školskog zbora i postaje asistentica dirigenta «Pro musice». Profesor je dvaju predmeta: solfeđo i teorija glazbe u Muzičkoj školi u Subotici.