Поздрављамо Вас на званичној интернет страници Камерног хора Pro musica!
srhuhren

Мр Габријела Егете рођена je у Суботици 1932. године где завршава основну школу, гимназију, и музичку школу у класи проф. Лајоша Бордаша, а Музичку академију у Београду. Магистрирала је хорско дириговање код ментора проф. Војислава Илића. Цео радни век провела је у Музичкој школи у Суботици као професор теоријских предмета: контрапункт и музички облици. Добитник је звања Почасни грађанин града Суботице и бројних других награда. Рецензент је уџбеника: Вокални и инструментални контрапункт и музички облици.У више наврата је позивана да настави педагошку каријеру на Музичкој академији у Новом Саду.

Свој лични живот посветила је јединој љубави – музици, чији је не само поклоник, већ и велики познавалац. Животни јој је сан био да европску хорску литературу, нарочито из периода ренесансе и барока, оживи и приближи данашњем слушаоцу.

О њеном раду најпохвалније оцене давали су врсни познаваоци хорске музике, композитори и професори Михаило Вукдраговић, Младен Јагушт, Рудолф Мац, Енрико Јосиф, Рајко Максимовић и Војислав Илић.

Оставила је неизбрисив траг у развоју културе хорског певања, музичког живота града и у образовању низа генерација музичара, међу којима  истичемо хорске диригенте: Габријелу Пекановић, Еву Губену, Силвестера Хајнала, Федора Проданова, оргуљаша Алена Копуновића Легетина, соло певаче Габора Молнара, Аленку Поњавић, Изабелу Молнар Међери, Хајналку Кевечек, Гордану Костић, Роберта Тота, Миклоша Клајна…

Професор и композитор на Музичкој академији у Београду Слободан Атанацковић, након јубиларног концерта 1998. године рекао је: “Егете Габријелу упознао сам на студијама као једну дивну, тиху, скромну особу, али која у себи носи један вулкански темперамент, као што то говори и њено презиме. У питању је особа изузетно значајна за сваку средину, особа која је у стању да носи не само културу једног града, већ културу људи који живе у том граду”.