Pozdravljamo Vas na zvaničnoj internet stranici Komornog zbora ”Pro musica”!
srhuhren
  • Kоmоrni orkestar Pro musica /Beograd/
  • Novosadski kоmоrni orkestar
  • Subotički kоmоrni orkestar
  • Subotička filharmonija
  • Orkestar „Sv. Terezija” /Subotica/
  • Segedinski simfonijski orkestar
  • Orkestar crkve kralja Matije /Budimpešta/

i…

  • Puhački trio (članovi tokom dugog niza godina: Matija Lévai, Ede Szabó, György Oláh, Laura Lévai, Mirko Molnar, Pavao Bačić /Subotica/