Поздрављамо Вас на званичној интернет страници Камерног хора Pro musica!
srhuhren

Кристина Чикош рођена је у Суботици 1980. године. Основну и средњу музичку школу, теоретски смер и смер тамбурa, завршила је у родном граду. Била је члан Суботичког тамбурашког оркестра.

Студирала је у Печују дириговање и соло певање. Дириговање су јој предавали Аурел Тилаи, Иштван Вардаи и др Тамаш Лакнер.

У исто време, студира солфеђо и теорију музике на Вишој уметничкој школи такође у Печују. Дипломирала је 2004. године у клaси др Лакнера.

Исте године преузима рад школског хора у Музичкој школи и постаје асистент диригента  Pro musice. Предаје два предмета: солфеђо и теорију музике.