Üdvözöljük a szabadkai Pro Musica Kamarakórus honlapján!
srhuhren

Paskó Csaba 1975-ben született Szabadkán. Az általános iskolát Bajmokon, a középiskolát a szabadkai Paulinum gimnáziumban végezte. Zenét az általános iskolától egészen az érettségiig magánúton tanult

1994-től a Pécsi Hittudományi Főiskola mellett a Jannus Pannonius Tudományegyetem ének-karvezetés szakán rendkívüli hallgató. Vezényelni Tillai Aurél Liszt-díjas művésznél tanult, akinél

1999 májusában diplomavizsgát tett. Ezekben az években az egyetemen a hangképzés és a szólóéneklés alapjait is elsajátította Dr. Pillári Endréné tanítványaként. Orgonálni Szamosi Szabolcs pécsi orgonaművésznél tanult.

1999 őszétől a Grazi Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszakán tanul, ahol 2003-ban diplomázik vezénylésből és orgonából. Vezénylést Johannes Princnél, valamint a gráci székesegyház karmesterénél, Josef Doellernél, orgonát Johann Trummer orgonaművésznél tanult.

2000-től a Szabadkai Egyházmegye felszentelt papja, a székesegyház káplánja.

2001-től tagja a Nemzetközi Himnológiai Társaságnak (IAH).

2003-tól a szabadkai bazilika karnagya és zenei koordinátora, valamint a Pro Musica Kamarakórus karnagya.

2004-ben szerez oklevelet orgona és karvezetés szakon. Tanulmányait folytatva 2005 tavaszán a Grazi Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszakán posztgraduális képzését zárja gergelykorális és vezénylés témakörökben Franz Karl Prassl és Josef Doeller professzoroknál. Tanulmányai alatt részt vett számos továbbképzésen Olaszországban, Németországban és Hollandiában.

2005-től tagja a Nemzetközi Gregorián társaságnak. Ugyanebben az évben kinevezik a szabadkai székesegyház Regens Chorijává, az egyházmegye zenei igazgatójává. Szintén ebben az évben megalakítja a régió egyetlen gregorián énekegyüttesét.

2006 februárjában Bodrogvári-díjat kapott a Szabadka zenei életében elért kiváló eredményeiért.

2007 Vojislav Ilic-dijat kapott a belgrádi Horovi među freskama (Freskók között éneklő kórusok) elnevezésű hazai kórusok fesztiválján.

2008-ban tevékenyen részt vesz a középfokú egyházzenei képzés beindításában Szabadkán.

2010-ben megválasztják a Vajdasági Pax Romana civil szervezet elnökévé.

Több alkalommal is vezényelte a Szabadkai Filharmóniát.