Üdvözöljük a szabadkai Pro Musica Kamarakórus honlapján!
srhuhren

Megalakulás, repertoár, együttműködések

A Pro Musica Kamarakórus 1968-ban alakult meg Szabadkán. Megalapítója és 1999-ig karnagya a szabadkai Zeneiskolában elméleti zenei tantárgyakat tanító és később munkásságáért „a város díszpolgára” címmel kitüntetett Égető Gabriella volt.
A kórus megalakításának alapötletét a Zeneiskola fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett koncert adta, amelynek élménye 17 lelkes énekest – tanárt és diákot egyformán – együtttartott.
A kórus repertoárját a capella és zenekari kíséretes művek alkották a reneszánsz kortól a kortárs művekig. Az énekkar tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy városunkba is eljutottak azok a művek, amelyek a világ zeneirodalmának gyöngyszemeit képezik.
Égető Gabriella vezetése alatt a kórus nagy elismertséget vívott ki az akkori Jugoszláviában és a határokon túl is. Nem csoda, hogy sok elismert zeneszerző, szólista, zenekar és karmester is szívesen és sikeresen együttműködött a Pro Musica énekkarral.

Fellépések

1969-től kezdve a kórus gyakori résztvevője a különböző kórusszemléknek, fesztiváloknak, versenyeknek. Az 1971. évi Zeneifjúság által szervezett Baško Polje-i szemlén való sikeres szereplés után a kórus egy feledhetetlen körutat tett az akkor Jugoszláviában. Hasonlóan emlékezetes marad a 1980. évi fellépés a 39. Dubrovniki Ünnepi Játékokon.
1974-től az énekkar külföldön is gyakran megfordul, többek között fellép Nagy Britanniában, Ausztriában, Olaszországban, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Lengyelországban, Csehszlovákiában, Romániában és Mexikóban.

Díjak

A kórus hosszú fönnállása óta sok díjat, kitüntetést gyűjtött be. Ezek közül megemlítjük a következőket: 23 aranyplakett a vajdasági zenei együttesek rumai szemléjén, ugyanitt külön oklevél a kóruséneklés népszerűsítéséért és a gyakori részvételért; 7 díj a niši Jugoszláv Kórusünnepségeken, köztük egy aranyjelvény, mely mint különdíj került kiosztásra; „A kultúra szikrája” díj; első díj a leskovaci kórusversenyen, második díj a 20. Pécsi Nemzetközi Kórusversenyen; külön köszönőlevél a „Freskók között éneklő kórusok” fesztiválon 2006-ban Belgrádban; Októberi díj, Bodrogvári Ferenc-díj és Pro Urbe díj a várostól.

Az átmenet évei

A háborús évek, a gazdasági nehézségek és sok értelmiségi távozása a városból megkeserítették a kórus életét. Valószínűleg ezek a körülmények is közrejátszottak abban, hogy 1999-ben Égető Gabriella úgy döntött, átengedi másnak a karnagyi pulpitust. Az elkövetkező 4 évben 4 karnagy állt a kórus élén. 2003-ban Paskó Csaba vette át a kórus vezetését. Az új karnagy sok változást hozott a kórus életébe: az újonnan megtanult művek a repertoár változását hozták, elkészült a kórus internetes honlapja, a koncertekről – és nem csak a Pro Musica koncertjeiről – elektromos hírlevél tájékoztatja az érdeklődőket, új arcok jelennek meg a kórus soraiban. Gyakorlattá válik a betanult művek más városok énekeseivel, szólistáival, zenészeivel történő közös megszólaltatása. A kórus újabb CD-t ad ki…

A kórus kisugárzása a környezetére

A kórus 1969 óta folyamatosan jelen van a város zenei életében. Minderről újságcikkek, tévé- és rádiófelvételek, CD-k és más írásos és elektronikus „följegyzések” tanúskodnak.

A kórus számos fiatalt irányított a zenei pályára, és sokakat tett lelkes zeneértő és zenét szerető emberré. A feljegyzések szerint több mint 700 fellépésen van túl az együttes, több száz énekes fordult meg a soraiban. A különböző foglalkozású tagság lelkesedése ma is ünneppé tesz minden egyes föllépést, és így közel hozza a közönsége számára a zene szépségét.