Pozdravljamo Vas na zvaničnoj internet stranici Komornog zbora ”Pro musica”!
srhuhren

U katedrali Sv. Terezije Avilske 9.10.2010. godine gostuje zbor iz Mohača. Nastupaće na misi u 18 sati zajedno sa zborom Sv. Terezija. Na orguljama svira Adrienn Kuktin, učenica Muzičke škole – odsek za crkvenu muziku. Dirigira Csaba Paskó, regens chori.

Postavljen novi veb sajt Kamernog hora Pro Musica.