Поздрављамо Вас на званичној интернет страници Камерног хора Pro musica!
srhuhren

Спонзори

 • Град Суботица
 • Министарство културе Републике Србије
 • Покрајински секретаријат за културу
 • Покрајински секретаријат за образовање
 • Illyès фондација
 • Жупа св. Терезије Авилске, Суботица
 • Фрањевачки самостан, Суботица
 • Универзитет у Новом Саду -Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
 • Музичка школа, Суботица
 • Дом ученика средњих школа, Суботица
 • Masterplast, Суботица
 • Тippnet doo, Суботица
 • Таndeks doo, Суботица
 • TDD group, Суботица
 • Небојша Илић, Београд
 • Маgyar szờ Online,Суботица
 • Радио Суботица
 • Диновизија, Суботица
 • Панон ТВ, Суботица
 • Cityfocus мagazin, Нови Сад

Стални сарадници

 • проф. Зора Ћујић
 • проф. Катарина Челиковић
 • проф. мр Габријела Егете
 • проф. мр Лаура Ковач
 • Изабела Дудаш Нађ
 • Жељка Зелић
 • др Оскар Чизмар
 • Даниел Вернер дипл. инг.